Cottus - Hero - Thank you

VCA VOL training

De VCA VOL training is bedoeld voor personen of medewerkers van bedrijven die direct of indirect in aanraking komen met werkzaamheden waar veiligheidsinzicht en veiligheidsbesef onmisbaar zijn. Denk hierbij aan personen die werken met gevaarlijke apparaten en/of stoffen, of personen die werken op bouwprojecten en/of aan fabricageprocessen. Voor operationele medewerkers is er een VCA Basistraining.

VCA staat voor VGM (Veiligheid Gezondheid en Milieu) Checklist Aannemers.

Een certificeerbare controlelijst voor aannemers, bedoeld om hen veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen.

Inhoud VCA VOL training

De VCA VOL training van Cottus Vakschool zal in het eerste dagdeel alle hoofdstukken doorlopen en van elk hoofdstuk de essentie aanhalen, bespreken en uitleggen. In het tweede dagdeel zal er intensief worden getraind voor het examen, dat aansluitend plaatsvindt. De onderwerpen die aan bod komen:

  • risico’s, ongevallen, veiligheid en preventie;
  • Arbo- en milieuwetgeving;
  • gevaarlijke stoffen, brand- en explosiegevaar, besloten ruimten,
  • brandveiligheid;
  • hijsen en tillen en werken op hoogte;
  • gereedschappen, hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Specificaties opleiding

Favoriet: ★
Duur: 2 dagdelen
Diploma: Ja
Vakgebied: NEN & Veiligheid (Veiligheidstraining)
Locatie(s):
Apeldoorn
Heerenveen
Helmond

Voor de uitvoerende medewerkers is er een VCA-examen. Hierin wordt een onderscheid gemaakt tussen basisveiligheid (voor operationeel medewerkers) en veiligheid voor operationeel leidinggevenden (VCA VOL). Het bijbehorende certificaat is tien jaar geldig en geeft aan dat de medewerker op de hoogte is van de geldende veiligheidseisen.
Het verschil tussen een opleiding Basisveiligheid en een VOL-opleiding, is dat de VOL-opleiding extra aandacht geeft aan het wettelijke en juridische aspect van de checklist en dat in deze opleiding ingegaan wordt op de verantwoordelijkheden van een leidinggevende. Dit komt ook tot uiting in de lesstof en in het examen. Een Basis VCA heeft 40 vragen die in 60 minuten beantwoord moeten worden. Bij minimaal 28 goede antwoorden heeft men het examen behaald. Bij een VOL-opleiding moeten 70 vragen beantwoord worden in 105 minuten en moeten hiervan 49 antwoorden juist zijn.

Opleidingseisen VCA VOL training

Vooropleiding is niet van toepassing. Kennis van de Nederlandse taal is gewenst.

Meer informatie over de VCA VOL training of inschrijven?

Vul het formulier hiernaast in en dan komen we zo snel mogelijk bij je terug!

Cottus - Vakschool Lassen - Helmond 2