Omdat techniek een vak is 0800 - 844 0 844

TIG

De opleidingstopper van Cottus Vakschool is zonder enige twijfel de TIG-lasopleiding, met als specialisatie RVS en aluminium! Veel van de Cottus-cursisten zijn werkzaam in het onderhoud binnen de foodbranche. Ook het hygiënisch lassen - ofwel wicken - is een extra onderdeel waar aandacht aan wordt gegeven tijdens de TIG-opleidingen.

De afkorting TIG-lassen staat voor Tungsten Inert Gas en dankt zijn naam aan het Engelse woord voor wolfraam (tungsten). De lasmethode maakt gebruik van een inert gas. TIG-lassen behoort tot de categorie elektrisch booglassen'. De techniek werkt met een niet-afsmeltende elektrode. Deze is gemaakt van wolfraam, waaraan soms kleine hoeveelheden andere stoffen worden toegevoegd om de kwaliteit van de lasboog te verbeteren. Lastoevoegmateriaal wordt apart en handmatig in het smeltbad toegevoegd. Bij dit lasproces wordt een constante stroomsterkte gebruikt (een zogenaamde vallende of verticale stroombronkarakteristiek). Er wordt een stabiele plasmaboog opgebouwd tussen elektrode en werkstuk, waarbij deze elkaar nooit aanraken. Er kan gelast worden met gelijkstroom (dan is de elektrode negatief, anders zou hij smelten) of met wisselstroom.

Als beschermgas wordt er een inert gas (edelgas) gebruikt omdat andere gassen bij de zeer hoge temperaturen ontleden en reactieve stoffen geven die het materiaal aantasten. Met TIG-lassen kan een zeer hoge laskwaliteit bereikt worden. Veel mensen beschouwen TIG-lassen als een moeilijke vorm van lassen doordat het toevoegmateriaal handmatig toegevoegd moet worden. Er zijn doorlopend dus twee handen nodig.

Het toepassingsgebied van TIG-lassen is vooral hooggelegeerd staal (RVS) of aluminium. Het wordt ook regelmatig gebruikt voor laaggelegeerd staal met dunne plaatdiktes omdat de lassnelheid vrij traag is.