Omdat techniek een vak is 0800 - 844 0 844

NEN & Veiligheid

NEN normen zijn geen wetten maar afspraken; praktische richtlijnen die voor en door de markt zijn gemaakt. Deze afspraken bevatten de minimumveiligheidseisen waaraan laagspanningsinstallaties in de woning- de utiliteitsbouw en in de industrie moeten voldoen. Het auteursrecht ligt bij de NEN (NEderlands Norm). NEN-normen zijn geen algemene verbindende voorschriften.

De NEN 1010 is een aantal Nederlandse veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties, gebruikt door de elektrotechnische installatiebranche. Gebruik van de NEN 1010-norm wordt aanbevolen via de woningwet, het bouwbesluit en de regeling bouwbesluit. De norm is van toepassing op elektrische installaties van onder meer woningen en kantoren, tijdelijke installaties en bouwterreinen. Dit alles geldt tot 1000 volt wisselspanning of 1500 volt gelijkspanning.,/p>

De NEN 3140, 'bedrijfsvoering van elektrische installaties – laagspanning', is een Nederlandse norm voor veilige bedrijfsvoering van werkzaamheden, nabij of met elektrische objecten in het laagspanningsgebied. Per april 2011 is de huidige norm van kracht. Het toepassingsgebied is elektrische installaties, machines en gereedschappen, toegepast in fabrieken, kantoren, woonhuizen, bouwplaatsen, schepen, enzovoorts. Het betreft hier spanningen onder de 1000 volt wisselspanning en 1500 volt gelijkspanning.